Решения на Управителния съвет за 2018

Решение №214 от 09.01.2018 г.

Решение №215 от 22.01.2018 г.

Решение №216 от 22.01.2018 г.

Решение № 217 от 22.01.2018 г.

Решение № 218 от 22.01.2018 г.

Решение № 219 от 22.01.2018 г.

Решение № 220 от 22.01.2018 г.

Решение № 221 от 22.01.2018 г.

Решение № 222 от 22.01.2018 г.