Решения на Управителния съвет за 2017

Решение №193 от 03.01.2017 г.

Решение №194 от 13.01.2017 г.

Решение №195 от 13.01.2017 г.

Решение №196 от 13.01.2017 г.

Решение №197 от 13.01.2017 г.

Решение №198 от 13.01.2017 г.

Решение №199 от 24.01.2017 г.

Решение № 200 от 24.01.2017 г.

Решение № 201 от 22.02.2017 г.

Решение № 202 от 17.03.2017 г.

Решение № 203 от 15.06.2017 г.

Решение № 204 от 15.06.2017 г.

Решение № 205 от 15.06.2017 г.

Решение №206 от 19.06.2017 г.

Решение №207 от 20.06.2017 г.

Решение №208 от 12.07.2017 г.

Решение №209 от 05.09.2017 г.

Решение №210 от 11.09.2017 г.

Решение № 211 ot 25.09.2017 г.

Решение №212 от 21.11.2017 г.

Решение №213 от 28.11.2017 г.