Решения на Общото събрание за 2022

Решение № 173 от 25.02.2022 г.

Решение № 174 от 25.02.2022 г.

Решение № 175 от 17.06.2022г.

Решение № 176 от 17.06.2022г.