Решения на Общото събрание за 2018

Решение № 144 от 30.01.2018 г.

Решение № 145 от 30.01.2018 г.

Решение № 146 от 30.01.2018 г.

Решение № 147 от 30.01.2018 г.

Решение № 148 от 30.01.2018 г.