Решения на Общото събрание за 2017

Решение №136 от 23.01.2017 г.

Решение №137 от 23.01.2017 г.

Решение №138 от 23.01.2017 г.

Решение №139 от 23.01.2017 г.

Решение №140 от 23.01.2017 г.

Решение № 141 от 29.11.2017 г.

Решение № 142 от 29.11.2017 г.

Решение № 143 от 29.11.2017 г.