Регистър на обществените поръчки

Изпълнител
Дейности
Срок на изпълнение
№ и дата на сключване на договора
Стойност на поръчката без ДДС /лева/
Стойност на поръчката с ДДС /лева/
Основание за провеждане на процедурата
1
„АЙТИБИ“ ЕООД
„Поддържане на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ “ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
31.12.2017 г.
№1/ 01.11.2016 г.
1750.00 лв.
2100.00 лв.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
2
„Одит Експерт – Стоянова“ ООД
Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
31.12.2017 г.
№2/ 01.12.2016 г.
1000.00 лв.
1200.00 лв.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
3
„Бомивес 64“ ЕООД
Изработка и монтаж на билборд, информационна табела и банер
29.12.2016 г.
№3/ 06.12.2016 г.
1500.00 лв.
1800.00 лв.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
4
„АЙТИБИ“ ЕООД
„Доставка на офис оборудване“
17.11.2017 г.
№4/ 26.10.2017 г.
1666.67 лв.
2000.00 лв.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
5
„Делта И“ ООД
„Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански“
29.12.2017 г.
№5/ 27.10.2017 г.
7038,33 лв.
8446,00 лв.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
6
„Обединени Български Консултанти“ ООД
„Проучвания и анализи на територията на МИГ Сандански“
29.12.2017 г.
№6/ 13.11.2017 г.
6680,00 лв.
8016,00 лв.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
7
„АЙТИБИ“ ЕООД
„Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ “ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
31.12.2018 г.
№7/ 05.01.2018 г.
1470.00 лв.
1764.00 лв.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП