Работно посещение в Република Италия

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., за предоставяне на БФП по процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., група от 10 участника – представители на МИГ Сандански, в присъствието на г-н Джузепе Де Франческо – Почетен консул в Почетно консулство на Италия в България, посетиха потенциалния си партньор от Италия, МИГ „Trigno Castellelce“, с цел запознаване и представяне на партньорите, както и обсъждане на бъдещ проект за транснационално сътрудничество.

Българската група бе посрещната от представители на МИГ „Trigno Castellelce“, представители на МИГ „Alto Molise”, както и други представители на общината.

На работното посещение Изпълнителния директор на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, г-жа Ирина Илиева представи презентация на участниците в срещата, които бяха запознати с историята на МИГ, включваща изпълнение на стратегии за местно развитие. Бяха споделени постигнати резултати, реализирани проекти на бенефициенти, възможностите за развитие и големия потенциал на територията на МИГ Сандански. Г-жа Илиева подробно запозна участниците с благоприятния климат, богатство на минерални извори, нивото на туристически продукт и наличната база, винопроизводство и съхранено културно историческо наследство.

Работната среща продължи с посещение на територията на МИГ „Триньо – Касстеллелче” в централата на Регионалната власт за регион Молизе в Компобассо. Представителите на МИГ „Сандански”, придружени от представители на институциите и италианските местни инициативни групи, бяха приети от Регионалния съветник за селскостопанска и хранително-вкусова политика и развитие на селските райони Никола Кавалиер. На срещата бяха обсъдени въпроси от общ характер, като установяване на дългосрочни взаимоотношения по линия на транснационалното сътрудничество, успешно осъществяване и постигане на целите в съвместни проекти, тяхното финансиране и бъдещи партньорства с GEIE EuRelations.

Съпроводени от италианските колеги визитата продължи с посещение на Леярната Маринелли, която притежава производствена база и музей на територията на Аньоне, винарната Cianfagna на територията на МИГ „Trigno Castellelce“, Montenero di Bisaccia в община Монтенеро, която представлява еко комплекс с градина и стилна сграда, със стаи за гости; групата посети и биоферма „FATTORIA DI VAIRA“ в Петачато, намираща се на хълмиста местност в непосредствена близост до Палата, където е седалището на МИГ „Trigno Castellelce”. На българската група бяха представени машините за производство, закупени чрез финансиран проект към местната инициативна група, производственото хале и помещенията за съхранение на продукцията.

Представителите на МИГ „Сандански”, придружени от представители на институциите и италианските си колеги посетиха кметството на Палата, където бяха посрещнати и приветствани от новоизбрания в предишния ден кмет на общината, г-жа Мария Ди Лена и нейният предизборен екип. Присъстваха Президентът на МИГ „Trigno Castellelce”  г-н Луиджи Беркичи и директорите на „Trigno Castellelce”, Клоридано Белокио и МИГ “AltoMolise”, Марио Ди Лоренцо. Г-жа Ди Лена изрази радостта и задоволството от осъществения контакт, визитата и възможността за съвместна работа. Като новоизбран кмет тя гарантира пълната си подкрепа.

Заключителния етап от визитата протече със среща в офиса на МИГ „Trigno Castellelce” между президента на МИГ „Trigno Castellelce”, представители на МИГ “AltoMolise”, представители на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и г-жа Стефаниа Аиелло. Бяха обсъдени варианти на бъдещия проект за транснационално сътрудничество, възможните цели, съвместните продукни, очаквани резултати и въздействия.

IMG_20190527_135527  IMG_20190527_135506 IMG_20190527_164059  IMG_6363 IMG_6371  IMG_6378 IMG_6400  IMG_6410  IMG_6412  IMG_6429  IMG_6444  IMG_6450  IMG_6481  IMG_6497  IMG_6498  IMG_6513  IMG_6545