Протоколи на Управителния съвет за 2016

Протокол №54 от 05.01.2016 г.

Протокол №55 от 18.01.2016 г.

Протокол №56 от 01.02.2016 г.

Протокол №57 от 08.02.2016 г.

Протокол №58 от 01.03.2016 г.

Протокол №59 от 08.04.2016 г.

Протокол №60 от 16.05.2016 г.

Протокол №61 от 17.05.2016 г.

Протокол №62 от 26.05.2016 г.

Протокол №63 от 27.05.2016 г.

Протокол №64 от 12.09.2016 г.

Протокол №65 от 24.10.2016 г.

Протокол №66 от 01.11.2016 г.

Протокол №67 от 29.11.2016

Протокол №68 от 07.12.2016 г.

Протокол №69 от 08.12.2016 г.