Протоколи на общото събрание за 2016

Протокол №19 от 20.01.2016 г.

Протокол №20 от 11.03.2016 г.

Протокол №21 от 26.05.2016 г.

Протокол №22 от 01.11.2016 г.

Протокол №23 от 19.12.2016 г.