Протоколи на Управителния съвет за 2022

Протокол №198-11.01.2022 г.

Протокол № 199-24.01.2022 г.

Протокол № 200 – 07.02.2022г.

Протокол № 201 от 08.02.2022 г.

Протокол № 202 от 15.02.2022г.

Протокол № 203 от 02.03.2022г.

Протокол №204 от 09.03.2022г.

Протокол № 205 от 25.03.2022г.

Протокол № 206 от 04.05.2022г.

Протокол № 207 от 16.05.2022 г.

Протокол 208 от 08.06.2022г.

Протокол 209 от 09.06.2022г.

Протокол 210 от 10.06.2022г.

Протокол № 211 от 23.09.2022г.

Протокол № 212 от 28.09.2022 г.

Протокол № 213 от 18.11.2022 г.