Протоколи на Управителния съвет за 2020

Протокол № 131 от 08.01.2020 г.

Протокол № 132 от 17.01.2020 г.

Протокол № 133 от 10.02.2020 г.

Протокол № 134 от 11.02.2020 г.

Протокол № 135 от 11.02.2020 г.

Протокол № 136 от 12.02.2020 г.

Протокол № 137 от 20.02.2020 г.

Протокол № 138 от 10.03.2020 г.

Протокол № 139 от 30.03.2020 г.

Протокол № 140 от 16.04.2020 г.

Протокол № 141 от 21.04.2020 г.

Протокол № 142 от 29.04.2020 г.