Протоколи на Управителния съвет за 2019

Протокол № 108 от 03.01.2019 г.

Протокол № 109 от 04.01.2019 г.

Протокол № 110 от 07.01.2019 г.

Протокол № 111 от 11.01.2019 г.

Протокол № 112 от 15.01.2019 г.

Протокол № 113 от 18.01.2019 г.

Протокол № 114 от 21.01.2019 г.

Протокол № 115 от 21.01.2019 г.

Протокол № 116 от 31.01.2019 г.

Протокол № 117 от 14.02.2019 г.

Протокол № 118 от 15.02.2019 г.

Протокол № 119 от 26.02.2019 г.