Протоколи на Управителния съвет за 2018

Протокол №84 от 09.01.2018 г.

Протокол №85 от 22.01.2018 г.

Протокол № 86 от 19.02.2018 г.

Протокол № 87 от 20.03.2018 г.

Протокол № 88 от 08.05.2018 г.