Протоколи на Управителния съвет за 2017

Протокол №70 от 03.01.2017 г.

Протокол №71 от 13.01.2017 г.

Протокол №72 от 24.01.2017 г.

Протокол №73 от 22.02.2017 г.

Протокол № 74 от 17.03.2017 г.

Протокол № 75 от 15.06.2017 г.

Протокол №76 от 19.06.2017 г.

Протокол №77 от 20.06.2017 г.

Протокол №78 от 12.07.2017 г.

Протокол № 79 от 05.09.2017 г.

Протокол №80 от 11.09.2017 г.

Протокол № 81 ot 25.09.2017 г.

Протокол №82 от 21.11.2017 г.

Протокол №83 от 28.11.2017 г.