Протоколи на Общото събрание за 2022

Протокол № 36 – 25.02.2022 г.

Протокол № 37 от 17.06.2022г.