Протоколи на общото събрание за 2021

Протокол № 34 от 11.02.2021 г.

Протокол 35 от 26.05.2021г.