Протоколи на общото събрание за 2020

Протокол № 31 от 17.01.2020 г.

Протокол № 32 от 17.06.2020 г.

Протокол № 33 от 13.08.2020 г.