Протоколи на общото събрание за 2020

Протокол № 31 от 17.01.2020 г.