Протоколи на общото събрание за 2018

Протокол № 26 от 30.01.2018 г.

Протокол № 27 от 17.05.2018 г.

Протокол № 28 от 15.10.2018 г.