Протоколи на общото събрание за 2018

Протокол № 26 от 30.01.2018 г.