Протоколи на общото събрание за 2017

Протокол №24 от 23.01.2017 г.

Протокол № 25 от 29.11.2017 г.