Покана за свикване на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание