Покана за свикване на Общо събрание

Покана за Свикване на ОС на 26.05.2021г.