Общо събрание

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 05.03.2021 г.

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН: 67 бр.

Представители на Публичен сектор – 3 бр., 4,478 %

Представители на Стопански сектор – 32 бр., 47,761 %

Представители на Нестопански сектор – 32 бр., 47,761 %

 


Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 11.02.2021 г.

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 26.01.2021 г.

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 21.07.2020 г.

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 12.02.2020 г.

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 17.01.2020 г.

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 09.05.2019 г.

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 15.10.2018 г.

Актуализиран списък на членовете на  Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“