Общо събрание

Актуализиран списък на членовете на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
последна промяна с протокол №85 от 22.01.2018 г. от заседание на УС

Наименование на Публично лице/ЮЛ


Седалище и адрес на управление/Постоянен адрес Сектор Заинтересована страна Представляващ
1. Община Сандански бул. „Свобода“ 14, гр. Сандански 2800 Публичен Община Сандански Кирил Котев
2. Основно училище „св. св. Кирил и Методий“ с. Дамяница ул. „Яне Сандански“ 21, с. Дамяница, общ. Сандански Публичен Училище – образование Димитър Кехайов
3. Второ ОУ „Хр.Смирненски“, гр. Сандански бул. „Свобода“ 10, гр. Сандански 2800 Публичен Училище – образование Евдокия Георгиева
4. „Шаламандови” ООД ул. „Георги Скрижовски“ 29, гр. Сандански Стопански ТД в сферата на търговията Николай Шаламандов
5. „Шестака” ООД ул. „Мелник“ 42, гр. Мелник, общ. Сандански Стопански ТД в сферата на винопроизводството Митко Манолев
6. „АБ Кафтанови” ООД жк. „Спартак“, бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 9, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на производството на земеделски продукти Райна Бъчварова
7. „САН СМАЙЛ – ГПИПДМ“ ООД ул. „Воден“ 14, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в областта на здравните услуги Атанас Панчев
8. ЕТ „Калина Секулова – Прогрес“ жк. „Спартак“, бл. 25, , ет. 1, ап. 3, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в областта на туризма – Къща за гости Калина Секулова
9. „ Сабес Карсервиз“ ЕООД ул. „св. св. Козма и Дамян“ 62, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на авто услугите Сотир Гутев
10. „ Лилия Транс – 99“ ЕООД ул. „Пирин“ 70, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на транспорт и авто услугите Костадин Арнаудов
11. „Мечо Пух Кидс“ ЕООД ул. „Димо Хаджидимов“ 3, ет. 2, гр. Сандански Стопански ТД в сферата на търговията Ивелина Павлова
12. „ Мивана – Г“ ЕООД ул. „Димо Хаджидимов“ 3, гр. Сандански Стопански ТД в сферата на търговията Георги Павлов
13. „Валекс 1“ ЕООД ул. „Никола Карев“ 3, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на туризма – Къща за гости Александър Божинов
14. ЕТ “ РУМИ – РУМЕН ПАЧОВ“ с. Левуново 2817, общ. Сандански Стопански ТД в сферата на транспорта Румен Пачов
15. „КАЛАБРИЯ – 2“ ЕООД ж.к. Спартак, бл. 49, ет. 3, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на търговията Иван Чалъков
16. „ Прогрес А82“ ЕООД ул. „Стефан Стамболов“ 51, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на туризма Кирил Аджев
17. “Счетоводна къща Марина” ООД ул. „Асен Златарев“ 7, ет. 6, ап. 11, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на услугите Илия Петров
18. “Мигдалов Инвест” ЕООД ул. „Поленишки път“ 24, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на строителството Красимир Мигдалов
19. „БИО ФЕМИЛИ“ ЕООД ул. „св. св. Кирил и Методий “ 5, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на търговията Ани Симеонова
20. „ДАНИДАР КОНСУЛТ“ ЕООД бул. „Свобода“ 5, ет. 1, офис ОII 3 A, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на счетоводните услуги Мария Нонева
21. ЕТ „Ники-Георги Лазаров“ с. Лешница 2808, общ. Сандански Стопански ТД в сферата на търговията Георги Лазаров
22. „НАНДИ – 2015“ ЕООД ул. „Рила“ 27, гр. Сандански 2800 Стопански ТД в сферата на транспортните услугите

Уязвима група – Ромска етническа общност

Андрей Славов
23. „Пеника-Горна Сушица“ ООД с. Горна Сушица 2811, общ. Сандански Стопански ТД в сферата на туризма Катя Кайтазова
24. “ХОТЕЛ МЕДИТЕ“ ЕООД ул. „Бански път“ 2, с. Поленица, общ. Сандански Стопански ТД в сферата на хотелиерството Дарина Костадинова
25. „Гергана Туджарова“ ЕООД ул. „Синаница“ 13, ет. 2, гр. Сандански Стопански ТД в сферата на хотелиерството Гергана Туджарова
26. Атанас Белички ул. „Цар Симеон“ 14, гр. Сандански Стопански Свободна професия – Адвокат
27. Маргарита Манолева ул. „Мелник“ 48, гр. Мелник Стопански Сферата на туризма – Управител в Къща за гости
28. Елеонора Тикьова ул. „Илинден“ 23, с. Склаве, общ. Сандански Стопански Управител на ТД в сферата на услугите
29. Валентин Харисков ул. „Перун“ 3, вх. Б, гр. Сандански Стопански Управител на ТД в сферата на търговията
30. Станислав Аргиров ул. „св. св. Кирил и Методи“ 5, гр. Сандански Стопански Управител на ТД в сферата на строителството
31. Вергиния Попова ул. „Бачо Киро“ 1, с. Катунци, общ. Сандански Стопански Земеделски производител
32. Невена Бузова ул. „Васил Левски“ 3, гр. Сандански Стопански Управител на ТД в сферата на услугите в областта на счетоводството
33. Георги Панчев ул. „Воден“ 14, гр. Сандански Стопански Сферата на здравеопазването – Стоматолог
34. Емил Гоцев

 

ул. „Солунска“ 23, гр. Сандански Стопански Земеделски производител
35. Красимир Газев

 

ул. „Стадиона“ 37, с. Катунци, общ. Сандански Стопански Земеделски производител
36. Стоян Ангов

 

ул. „Стадиона“ 15, с. Катунци, общ. Сандански Стопански Управител на ТД в сферата на търговията
37. Ивайло Балев

 

ул. „Двадесет и четвърта“ 9, с. Петрово, общ. Сандански Стопански Управител на ТД в областта на електропроизводството
38. Васил Попов

 

ул. „Солунска“ 7, гр. Сандански Стопански Земеделски производител
39. Костадинка Тимчева

 

ул. „Станке Димитров“ 4, гр. Сандански Стопански Управител на ТД в сферата на тъговията
40 Филип Филипов

 

с. Лебница, общ. Сандански Стопански Земеделски производител
41. Димитър Арнаудов

 

ул. „Пейо Яворов“ 13, с. Ново Делчево, общ. Сандански Стопански Управител на ТД на ел. услугите
42. Благой Георгиев с. Рожен, общ. Сандански Стопански Управител на ТД в сферата на услугите в областта на туризма
43. Георги Бакалов Ул. „Таската Серски“ 9, гр. Сандански 2800 Стопански Управител на ТД в сферата на услугите в областта на транспорта
44. Иван Чолаков ул. Каменица“ 15, гр. Сандански Стопански Свободна професия – адвокат
45. Василка Димитрова ул. „Пирин“ 58, ет. 3, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
46. Атанас Ангелов ул. „Иван Козарев“ 13, с. Дамяница, общ. Сандански Нестопански Местна власт – Кмет на с. Дамяница
47. Иван Гюров ул. „Серес“ 22, гр. Сандански Нестопански Служител в общинска администрация
48. Емил Арнаудов ул. „Теменуга“ 7, гр. Сандански Нестопански Служител в общинска аминистрация
49. Панчо Панчев ул. „Даскал Козарев“ 11, гр. Сандански Нестопански Местна власт – Общински съветник
50. Илиан Захов

 

ул. „Рила“ 17, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
51. Благой Симов

 

ул. „св. св. Козма и Дамян“ 19, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
52. Славчо Коританов

 

ул. „Стойо Хаджиев“ 16, с. Катунци, общ. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
53. Христина Панайотова

 

ул. „Пирин“ 29, ет. 2, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
54. Йорданка Нонева- Златкова ул. „Кирил и Методи“ 2, с. Поленица, общ. Сандански Нестопански Служител в общинска администрация
55. Димитър Върколов

 

пл. „България“ 7, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
56. Николай Орешков

 

ул. „Георги Казепов“ 14, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
57. Петър Додушев

 

ул. „Солунска“ 6, гр. Сандански Нестопански Сферата на образованието -Учител в Гимназия „Яне Сандански“
58. Вангел Вълков

 

ул. „Иван Козарев“ 4, с. Дамяница, общ. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
59. Румен Шабанов Ул. „Климент Охридски“ 12, с. Склаве, общ. Сандански Нестопански Уязвима група – ромска етническа общност
60. Григор Секулов ул. „Славянка“ 1Е, ет. 4, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
61. Младен Тимчев ул. „Станке Димитров“ 4, ет.1, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
62. Таня Велкова

 

ул. „Чудомир Кантарджиев“ 13, гр. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
63. Георги Трайков ул. „Стефан Карчев“ 9, гр. Сандански Нестопански Местна власт – Зам. Кмет в Община Сандански
64. Георги Георгиев

 

ул. „Георги Бенковски“ 6, село Плоски, община Сандански Нестопански Местна власт – председател на Общински съвет Сандански
65. Костадин Нойков с. Сугарево, общ. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
66. Петрана Стоянова с. Спатово, общ. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
67. Марио Бачев с. Лиляново, общ. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
68. Поля Петрова ул. „Асен Хадживасилев“ 19,

гр. Сандански

Нестопански Служител в общинска администрация
69. Георги Миталов с. Ласкарево, общ. Сандански Нестопански Местна власт – Кмет на с. Ласкарево
70. Аспарух Коляшев

 

ул. „св. св. Козма и Дамян“ 5,

гр. Сандански

Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
71. Петър Дечев с. Горно Спанчево, общ. Сандански Нестопански Уязвима група – безработен
72. Стойка Цанева с. Хърсово, общ. Сандански Нестопански Местна власт – Кмет на с. Хърсово
73. Георги Кременлиев с. Лозеница, общ. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
74. Илия Чипов с. Виногради, общ. Сандански Нестопански Граждански сектор – местен жител ползвател на резултати от стратегия за ВОМР
75. Стоян Пъхлев с. Калиманци, общ. Сандански Нестопански Местна власт – Кмет на с. Калиманци
76. Георги Влахов с. Пирин, общ. Сандански Нестопански Местна власт – Кмет на с. Пирин
77. Кристиян Захариев с. Яново, общ. Сандански Нестопански Уязвима група – безработен
78. Величка Шумантова с. Ново Ходжово, общ. Сандански Нестопански Местна власт – Кметски наместник на с. Ново Ходжово
79. Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 2005” с. Струма, общ. Сандански Нестопански Неправителствен сектор – Читалище Величка Каталска
80. Народно читалище „Отец Пайсий 1919” – Сандански ул. „Македония“ 53, гр. Сандански Нестопански Неправителствен сектор – Читалище Атанас Стоянов
81. Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1926” ул. „Първи Май“ 25, с. Склаве, общ. Сандански Нестопански Неправителствен сектор – Читалище Павел Пъхнев
82. СНЦ „Център за трансгранично сътрудничество и развитие“ ул. „Скопие“ 5, гр. Сандански Нестопански Неправителствен сектор – Сдружение в областта на социално-икономиското разитие Пламен Тодоров
83. СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ ул. „св. св. Кирил и Методий“ 5, гр. Сандански Нестопански Неправителствен сектор – Сдружение в областта на спорта Божидар Граматиков
84. Сдружение „Майчин център Добра майка-Добри деца“ бул. „Свобода“ 20, гр. Сандански Нестопански Неправителствен сектор – Сдружение в областта на социалните услуги и работа с уязвими групи Антоанета Кирилова
85. Сдружение с нестопанска цел „ЗА МЕЛНИК“ ул. „Мелник“ 126, гр. Мелник Нестопански Неправителствен сектор – НПО в областта на културата и туризма Страхил Филянов

 

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН:  85 бр.
Представители на Публичен сектор – 3 бр., 3,53 %
Представители на Стопански сектор – 41 бр., 48,235 %
Представители на Нестопански сектор – 41 бр., 48,235 %