Екип на сдружението

Ирина Илиева – Изпълнителен директор
тел. 0882/ 011 082
Автономка Ангелова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0882/ 050 180
Елена Туджарова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0887/ 677 684
Мирослава Петрова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0886/ 167 393
Емилия Бакалова – Счетоводител
тел. 0882/ 050 181