Екип на сдружението

Ирина Илиева – Изпълнителен директор
тел. 0882/ 011 082

Автономка Ангелова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0882/ 050 180

Елена Туджарова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0887/ 677 684

Мирослава Петрова – Технически асистент
тел. 0886/ 167 393

Емилия Бакалова – Счетоводител
тел. 0882/ 050 181