Доклади за прилагане

Годишен доклад_подмярка 19.2 за 2022 г.

Годишен доклад подмярка 19.4 – за 2022 г.

Годишен доклад подмярка 19.4 за 2021г.

Годишен доклад_подмярка 19.2 за 2021г.

Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.4 за 2020 г.

Актуализиран Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР подмярка 19.2 за 2020 г., след писмо от УО

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР подмярка 19.2 за 2020 г.


Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.4 за 2019 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР подмярка 19.2 за 2019 г.


Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.4 за 2018 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР подмярка 19.2 за 2018 г.


Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.4 за 2017 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2017 г.


Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.4 за 2016 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР 2016 година